Det Danske center for Miljøvurdering

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA)

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA)

DCEA er et tværfagligt forsknings- og policycenter indenfor konsekvensvurdering og miljømæssig governance. Vi er en del af Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, og tilbyder teoretisk pluralistiske og metodisk stringente input til forskning og praksis, og vi søger gennem uddannelse og eksterne aktiviteter at promovere en bæredygtig fremtid.

DCEA har et stærkt fokus på kritisk engagement med myndigheder, virksomheder og samfund indenfor politiske arenaer både regionale, nationale og internationalt, og et betydeligt grundlag for vores forskning er målet om at støtte en overgang til bæredygtighed i samfundsmæssig beslutningstagen og udfaldet af beslutningsprocesserne.

Særligt ved DCEA er den kritiske forståelse for de tekniske aspekter af metodologierne kombineret med en forståelse af, hvordan institutioner og forskellige typer af beslutningsprocesser støtter eller forhindrer integrationen af miljø- og konsekvensvurdering på en transparent måde. Dette er et underliggende grundlag for vores innovative arbejde med den metodologiske udvikling, institutionalisering af vurderingsmetodologier, konstruktionen af regelsættet og governance perspektivet.
 

Værdier

Hos DCEA er vores vision at skabe en bæredygtig fremtid gennem undervisning, forskning og engagement indenfor konsekvensvurderinger og governance. Vi søger at nå denne vision gennem værdier af

værdier hos det danske center for miljøvurdering

 

Tanken bag DCEA

Tanken bag DCEA

DCEA åbnede i april 2010 DCEA som et innovativt forsknings- og videnscenter ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, der skulle skabe et bedre samspil mellem forskningsverdenen på den ene side og de mere praksisorienterede parter på den anden. Målet var at sikre en bæredygtig og demokratisk samfundsudvikling ud fra et not-for-profit perspektiv.

Nedlæggelsen af de danske amter efterlod de nye kommuner med hovedparten af miljøarbejdet og samtidig voksede miljøvurderingsopgaverne massivt på grund af EU-krav. DCEAs opgave var således at bidrage til demokratiske og samfundsnyttige forbedringer af miljøvurderingsindsatsen ved at antage en mere integreret tilgang til forskning, praksis og metoder gennem blandt andet øget fokus på forskningssamarbejder, netværk, coaching og efteruddannelse.

Miljøvurderinger risikerer let at blive gennemført under tidspres for sent i en beslutningsproces eller uden egentlige miljøforbedringer og de foretages ofte med kun én type vurderingsværktøjer. Her skulle DCEA gå forrest med integrerede vurderinger og metoder på tværs af faggrænser. 

I dag er DCEA et veletableret center med over 20 danske og internationale forskere, hvilket gør os til det største center af sin slags i Europa. Vi engagerer os i projekter og aktiviteter både nationalt og internationalt, og vi brænder alle for at gøre en forskel og synliggøre holdninger indenfor miljøspørgsmål