Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Forskning hos DCEA

Forskning hos DCEA

Forskning hos Det Danske Center for Miljøvirdering er todelt og tæller både en anvendt forskning og en basisforskning. Vores aktiviteter er dynamiske og entreprenante. For både den anvendte og basisforsknigen gælder at forsknigen skal:

  • være tilgået og gennemført kritisk
  • Bevare dets refleksive selvstændighed

 

Forskningstyper

 - ANVENDT FORSKNING

Den anvendte forskning adresserer aktuelle og konkrete problemstillinger eller behov ud fra et overordnet mål om at støtte og udvikle kritiske miljøvurderinger for at sikre en bæredygtig planlægning af vores byer, landkskab og sektorerne natur, vand, energi og affald. Eksempler på anvendt forskning er:

  • Hvordan man integrerer klimaforandring i miljøvurdering og planlægning
  • Hvordan man bedømmer affaldssystemer
  • Hvordan man forbedrer effekten af miljøvurdering
  • Hvordan man planlægger byer, energi og affaldssystemer mere bæredygtigt
  • Hvordan man sikrer en bred begrebsliggørelse af miljøet


- BASISFORSKNING

Basisforskningen er drevet af centermedlemmers interesser indenfor videnskabelige undersøgelser, som kan øge vores viden og forståelse for spørgsmål relateret til miljøvurdering og governance.

Basisforskningen rejser spørgsmål såsom:

  • Hvordan kan vi konceptualisere effektiviteten af miljøvurdering?
  • Hvorfor finder unddragelse pga. usikkerhed sted i miljøvurdering og beslutningstagning?
  • Hvad er magtdynamik i planlægning og beslutningstagning, og hvordan påvirker det effektivitet?
Forskningsområder