Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Forskning i borgerinddragelse

Forskning i borgerinddragelse det danske center for miljøvurdering

De seneste år har DCEA sat stort fokus på problematikker i forbindelse med inddragelse af borgere i områder der er berørte af større projekter med mulige konsekvenser for mennesker og miljø. Vi er således gået ind i sagen omkring muligt deponi af radioaktivt affald fra Risø, og vi har igangsat to Ph.D. forløb med borgerinddragelse i centrum.  

Borgerinddragelse i Grønland

Lektor Anne Merrild Hansen udtaler sig omkring borgerinddragelse i forbindelse med råstofindvinding i Grønland

Nøgleforskere borgerinddragelse