Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Forskning i LCA

Forskning i LCA

LCA teamet hos DCEA har dokumenteret erfaring med LCA studier der adresserer eco-efficiency af produktforbedringer i forskellige økonomiske sektorer; fra energi og landbrug til affald og spildevandshåndtering. Vores arbejde tæller deltagelse i international LCA forsknings- og metodeudvikling samt case studie analyser og konsulentbistand. Disse aktiviteter danner grundlaget for vores forskningsbaserede undervisning. Vi anvender konsekvensmodellering og arbejder primært med LCA softwaren Simapro® og datasen Ecoinvent®

Andre forskningsområder

PhD kursus i Advanced LCA

PhD kursus i Advanced LCA

En årlig tilbagevendende begivenhed i vores LCA team er PhD kurset "Advanced LCA", som normalt ligger i juni måned og afholdes på vores adresser i Aalborg. Kurset nyder hvert år stor opbakning fra både ind- og udland. Kurset foregår derfor på engelsk og kursusbeskrivelse kan læses her.

 

LCA team