Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Forskning i SMV, VVM & SIA

Forskning i SMV, VVM & SIA

Et kerneområde hos DCEA er forskning og undervisning indenfor SMV (strategisk miljøvurdering) og VVM (vurdering af virkning på miljøet). Vi arbejder med forskellige forskningsprojekter indenfor disse områder, og vi er altid ajour med den seneste lovgivning og følgerne heraf. Vi udbyder jævnligt kurser som adresserer relevante problemstillinger, og udfordringer som praktikere møder i deres daglige arbejde. Et yderligere fokusområde er SIA (social konsekvensvurdering). Her er vores fokus særligt på Grønland og de potentielle konsekvenser af en udvindingsindustri.

Forskningsprojektet VVM Plus

Forskningsprojektet VVM Plus

VVM Plus er et forskningsprojekt om sociale aspekter i miljøvurderinger (VVM) for vedvarende energianlæg. Det skal skabe grundlag for øget lokal accept af vind-, biogas- og solenergi. Første delrapport "Kortlægning af integration af sociale konsekvenser i VVM-praksis" er nu klar.

Du kan læse mere om projektet på det hjemmeside

ANBEFALINGER TIL UNDERSØGELSE AF SOCIALE FORHOLD VED LOKALISERING AF ET MELLEMLAGER FOR RADIOAKTIVT AFFALD FRA RISØ

ANBEFALINGER TIL UNDERSØGELSE AF SOCIALE FORHOLD VED LOKALISERING AF ET MELLEMLAGER FOR RADIOAKTIVT AFFALD FRA RISØ

Læs om projektet på vores forskningsportal eller hent rapporten i PDF her

Ny publikation: Integration af miljøovervejelser i forsknings- og udviklingsprogrammer

Afsluttende rapport klar omkring overvågning i VVM

 Overvågning i VVM  - naturbeskyttelse og infrastruktur rapport fra DCEA

DCEA har netop afsluttet et forskningsprojekt omkring overvågning i VVM. Læs rapporterne fra OVERVÅGNING I VVM
– NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER I DANMARK

Miljøvurdering af Offshore Kulbrinte Aktiviteter

Miljøvurdering af Offshore Kulbrinte Aktiviteter

På baggrund af et studie af miljøvurderingslovgivning i Grønland, Canada, Danmark, Norge og Alaska, har DCEA udgivet rapporten Miljøvurdering af Offshore Kulbrinte Aktiviteter. Som en del af undersøgelsen er der gennemført to workshops i Nuuk, hvor der er udarbejdet to bilagsrapporter. Alle bilag kan hentes her:

Hovedrapport

Bilagsrapport 1

Bilagsrapport 2 

Centrale forskere på området