Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

DCEAs eksterne fokus

eksterne aktiviteter dcea miljøvurderingsdag 

I vores eksterne fokus er DCEAs mål at samarbejde med andre nationale og internationale forskningsinstitutioner og være et nationalt samlingspunkt for praktikere indenfor konsekvensvurdering. Vi søger at sikre formidling af forskningsresultater til aktuelle faggrupper og sikre en høj grad af professionel og videnskabelig udvikling. Et centralt punkt af dette mål er et konstant stærkt fokus på samarbejdende gæsteforskere og besøgende PhD studerende. 

Rent praktisk kommer vores eksterne fokus til udtryk i den årlige konference Miljøvurderingsdag og forudgående kurser indenfor aktuelle emner af konsekvensvurdering, og senest har vi etableret en efteruddannelse i VVM med opbakning fra Miljøministeriet. Derudover afholder vi også jævnligt forskellige kurser og workshops og giver faglig sparring for medarbejdere i kommuner, regioner, ministerier og private virksomheder.

Følg os på LinkedIn for nyheder og billeder

 

 

I studiepraktik hos DCEA

I studiepraktik hos DCEA

Hos DCEA byder vi studiepraktikanter velkommen såfremt vi har relevante forskningsprojekter, hvor studerende kan indgå. Du kan læse om studiepraktik her og se eventuelle ledige stillinger.

DCEAS praktiknetværk

DCEAS praktiknetværk

DCEA skaber kontakt mellem virksomheder og dygtige studerende indenfor miljøvurderingsfeltet. Læs mere og meld dig ind praktiknetværket allerede i dag...