Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Praktiknetværk

Praktiknetværk

DCEA forener virksomheder og dygtige studerende - meld dig ind i netværket allerede i dag!

DCEA har taget initiativ til at etablere et praktiknetværk indenfor miljøvurderingsfeltet for derigennem at gøre processen omkring praktik mere struktureret og udbytterigt for både virksomheder og de studerende. Rambøll er en af deltagerne i netværket, og de har haft forløb med studerende fra kandidatuddannelserne Environmental Management & Sustainability Science og Sustainable Cities.

Det er gratis og uforpligtende at være med i netværket. Læs uddybende ideer i vores netværksbrochure eller kontakt Ivar Lyhne på lyhne@plan.aau.dk eller Sanne Vammen Larsen på sannevl@plan.aau.dk
 

 

Forløbseksempler

Forløbseksempler

I 2014 var Helle David Jensen og Andreas i praktik hos Rambøll i Ørestad, hvor de var tilknyttet VVM-projektet på den kommende letbane på Ring 3 i Hovedstadsområdet. I praktikken udførte Helle og Andreas konkrete analyser til VVM-redegørelsen samt udarbejdede et separat projekt omkring de udfordringer der er ved at få den forudsatte byudvikling til at lykkes i et projekt som letbanen. Helle har en bachelor fra DTU og Andreas en fra RUC. De har derefter sammen læst på overbygningen ”Sustainable Cities på AAU København.

I 2013 var Malene Søttrup Westergaard i praktik hos Rambøll i Aalborg, hvor hun var tilknyttet chefkonsulent Ole Gregor. I praktikken fulgte Malene en række konkrete VVM-forløb, hvor hun skulle vurdere VVM-processer og uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning, for at skabe en mere præcis forståelse for de udfordringer, der kan give en bedre kvalitet i miljøvurderingerne. Malene har læst ”By-, Energi-, og Miljøplanlægning” på bacheloren suppleret med overbygningen i ”Environmental Management & Sustainability Science” på AAU i Aalborg.

Tidligere praktikanter siger...

I praktik hos Ramboell Management  

Malene Søttrup Westergaard

3. semester, Environmental Management and Sustainability Science

"Jeg har på mit 9. semester på Aalborg Universitet været i praktik hos Rambøll i afdelingen Miljø og Forsyning. I den forbindelse har jeg været med til at lave miljøvurderinger af kommuneplaner samt lave VVM-redegørelser for solvarmeanlæg og Thyborøn Havn. I praktikperioden har jeg udarbejdet en rapport og en artikel omkring problemerne i forbindelse med overlap af VVM-regler og myndigheder ved projekter med havneudvidelser. Praktikforløbet har gjort det muligt selv at opleve de problemer, jeg har identificeret i mit projekt. Endvidere har praktikforløbet åbnet mine øjne for, hvor meget arbejde der er bagved store VVM-projekter. Jeg har i høj grad set, hvor stor en forskel der er på at få eksempler i en forelæsning og at være med til at udarbejde et konkret produkt, hvor input fra mange forskellige fagfolk med forskellig ekspertise er nødvendigt for opgavens løsning. Jeg har været meget glad for at være i praktik hos Rambøll, som har taget godt i mod mig og har været gode sparringspartnere."