AAU logo

Institut for Planlægning

Miljøvurderingsdag 2016

Præsentationer Miljøvurderingsdag 2016

key notes

Nyt fra Styrelsen for for Vand- og Naturforvalning

Nyt fra forskningen

Kampen om m2 . Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

v/ Finn Arler, Aalborg Universitet

Kampen om m2 . Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

v/ Søren Gram, Teknologirådet

Strategisk brug at mijøvurderinger

Introduktion: at tænke strategisk i miljøvurdering

"Window of Opportunity": Hvornår og hvorfor lykkes vi i at brige miljøvurderingen mere strategisk

v/ Ole Gregor, Århus Kommune

"Window of Opportunity": Hvornår og hvorfor lykkes vi i at brige miljøvurderingen mere strategisk

v/Ulf Kjellerup, COWI

Planlægning for GreenLab Skive - et eksempel på kobling mellem det strategiske niveau og projektniveauet

kumulative påvirkninger i vvm og miljøvurdering

Kumulative påvirkninger i VVM og miljøvurdering

Kumulative påvirkninger i VVM af havvindmølleparker

Retslige rammer for vurdering af kumulative påvirkninger

Potentialet i livscyklusvurderinger til vurdering af kumulative påvirkninger

Inspiration fra udlandet? Kumulative påvirkninger i Canada

Vurdering af kumulative påvirkninger i praksis - VVM af Aalborg letbane som eksempel

kommunikation i vvm og miljøvurdering

Kommunikation i VVM og miljøvurdering

Kommunikationens facetter - fra et statsligt myndighedsperspektiv

Kommunikation set fra et NGO synspunkt

vvm og miljøvurdering af vindmøller

Projektudviklerens indflydelse i VVM - den formelle proces og den uformelle proces

Hvordan finder vi det niveau af borgerinddragelse, som giver højest lokal accept?

De væsentligste udfordringer i vurdering af støj fra vindmøller

Grænseoverskridende høringer om vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Sammenhæng mellem borgernes bekymringer og fokus i VVM redegørelser

Vurdering og håndtering af sociale konsekvenser i vindmølleprojekter