AAU logo

Institut for Planlægning

Miljøvurderingsdag 2017

key notes

Nyt fra Ministeriet

Nyt fra forskningen

Miljø- og fødevareklagenævnet: Ny organisation og tanker om fremtiden - Aalborg

Miljø- og fødevareklagenævnet: Ny organisation og tanker om fremtiden - København

Miljøvurderingslovens §25 - obligatorisk afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten - hvornår, på hvilket grundlag og hvordan?

brug af erstatningsnatur i vvm

Afværgeforanstaltninger og erstatningsnatur i VVM for infrastrukturprojekter - Aalborg

Kan man erstatte natur? Eksempler og erfaringer med særligt udgangspunkt i bilag IV arter

Brugen af erstatningsnatur – erfaringer fra Østerild testcenteret - Aalborg

Brug af erstatningsnatur i store anlægsprojekter - København

Hvilken natur kan erstattes, og hvor langt går vi? - København

vurdering af sociale konsekvenser

Lovgrundlag for sociale konsekvenser i VVM og SMV

Hvor får vi viden om sociale konsekvenser til brug i VVM? - Aalborg

VVMplus: Foreløbige erfaringer fra pilotprojekter

Erfaringer med Social Impact Assessment af skifergasprøveboringer i Frederikshavn - København

overvågning af miljøkonsekvenser

Introduktion til overvågning

Lovgrundlaget for overvågning

Vejdirektoratets erfaringer med overvågning

VVM, MV og risikovirksomheder

Planlægning i nærheden af risikovirksomheder - miljøvurdering og bekendtgørelsen om planlægning tæt på risikovirksomheder

Miljøstyrelsens erfaringer med miljøvurderinger af projekter på virksomheder som er omfatte af risikobekendtgørelsen

Vejledning om produktionsvirksomheder i kommuneplanlægning - med fokus på risikoforholdene