AAU logo

Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Miljøvurderingsdag 2012

aalborg

erfaringsudveksling mellem sektorer (workshop)

 • Kommuneplan/lokalplan
 • Forsyning (vand, el, varme, affald
 • Industri og råstof
 • Vand og naturplaner

afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den "rigtig"?

den gode miljørapport

 • Vejdirektoratets arbejde med den gode miljørapport - kontakt venligst DCEA, hvis du ønsker en denne præsentation
 • Erfaringer fra Brønderslev Kommune -. kontakt venligst DCEA, hvis du ønsker denne præsentation

den gode proces

 • VVM for store virksomheder som skaber rammer for udvikling
 • Miljøvurdering af spildevandsplan og hvordan de afbødende foranstaltninger hænger sammen med kommuneplanen
 • Implementering af sundhedskonsekvensvurdering i miljøvurdering af planer og programmer

den gode metode

 

københavn

erfaringsudveksling mellem sektorer (workshop)

 • Kommuneplan/lokalplan
 • Forsyning (vand, el, varme, affald
 • Industri og råstof
 • Vand og naturplaner

afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den "rigtig"?

den gode miljørapport

den gode proces

den gode metode