Institut for Planlægning

Det Danske Center for Miljøvurdering

Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret professor Maria Partidário

challenges in strategic thinking for sustainability

Fra passiv iagttager til aktiv deltager - Forskellige diskursers og legitimiteters betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland gennem de seneste 150 år

phd præsentation af Klaus Georg Hansen, jan 2016

 

CLIMATE FOR CHANGE? INTEGRATING CLIMATE CHANGE INTO CITIES' PLANNING PRACTICES

Phd præsentation af anja wejs

 

The Role of Context in Environmental Policy: Tranferring the European Union's Emission Limit Values for Waste Incineration to new EU Member States and Columbia

 PhD præsentation af Paulina Ramirez, feb 2013

Sir Nicholas Stern, London Schoold of Economics: views on the climate change challenge and IA

Keynotevideo til konferencen International Symposium on Climate Change and Impact Assessmen, oktober 2010

Som led i et internationalt symposium i klima og miljøvurdering mødte centerleder, Lone Kørnøv, Lord Professor Nicholas Stern til et interview omkring skellet mellem klimavidenskab og politik, evaluering af resultaterne af COP 15 i København, nødvendigheden af integrerede vurderinger samt usikkerhed forbundet med miljøvurdering.

Sir Nicholas Stern fra The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment er forfatteren bag "The Stern Review on the Economics of Climate Change" publicereet i 2006.