Institut for Planlægning

Materiale 2022

Materiale 2022

Efter d. 27. september kan du finde materiale fra dagen her på siden.

Materiale

Velkomst - Lone Kørnøv
Nyt fra miljøministeriet - Helle Ina Elmer
Nyt fra miljøministeriet - Sif Zimmermann og Christina Johansen
Bremser miljøvurdering den grønne omstilling? - Peter Pagh


Bilag IV-arter - beskyttelse, regler og praksis
Miljøvurdering af Natura2000 og vandområder - Ulf Kjellerup
Tilstandsændring af beskyttet natur udløser miljøvurdering - Ann-Kathrine Bräuner

Miljøvurdering af klimapåvirkninger - Christensen, Munk og Wael
Klima og væsentlighed - Lone Kørnøv og Søren Løkke


Vejledningsbehov - Lyhne og Hejlskov
Resultater fra session om vejledning


Havplanlægning og sameksistens på havet - Sanne Vammen Larsen
Miljøvurdering af Danmarks havplan - Ulf Kjellerup
Miljøvurdering af havvindmølleparker - Tobias Grindsted


Foreløbige resultater af undersøgelse om efteruddannelse