Institut for Planlægning

Præsentationer

Præsentationer MVD 2021

Præsentationer Aalborg

Velkomst - Lone Kørnøv

Digitalisering i praksis: Sedimentspild som eksempel - Anders Chr. Erichsen

Hvad kan vi lære af internationale frontrunners på digitalisering af miljøvurdering? - Emilia Ravn-Bøss

Digitalisering af miljøvurderinger i Danmark - Lone Kørnøv, Ivar Lyhne

Miljø- og Fødevareklagenævnet - Asger Janfelt

Miljøvurderingsdag - Nyt fra Miljøstyrelsen - Christina Lea Hoff Johansen, Sif Zimmermann

Nyt fra Miljøministeriet - Helle Ina Elmer

Klima i miljøvurdering - Udfordringer ved forskellige typer af projekter - Jesper Jakobsen

Klima i miljøvurdering - Sanne Vammen Larsen, Ida Engmann  Puibaraud

Miljøvurdering af solcelleanlæg - Sara Aaen

Erfaringer med miljøvurdering og planlægning for solceller i Viborg Kommune - Anna Dorte Nørgaard

Erfaringer med store solcelleanlæg - Mio Schrøder

Vandrammedirektivet - Flemming Elbæk

Snitfladen mellem miljøvurderingsloven og habitatsgodkendelsen - Henrik Skovgaard

Lynetteholdem - hvad kan vi lære? - Ole Gregor

Planer og programmer under radaren? - Lone Kørnøv 

Miljøvurdering - linket fra plan til projket - Sanne Vammen Larsen & Tobias Grindsted

Miljøvurdering af planer - de offentligt ejede selskabers planlægning - Ulf Kjellerup

 

 

Præsentationer København

Velkomst - Lone Kørnøv

Digitalisering i praksis: Sedimentspild som eksempel - Anders Chr. Erichsen

Hvad kan vi lære af internationale frontrunners på digitalisering af miljøvurdering? - Emilia Ravn-Bøss

Digitalisering af miljøvurderinger i Danmark - Lone Kørnøv, Ivar Lyhne

Miljø- og Fødevareklagenævnet - Asger Janfelt

Miljøvurderingsdag - Nyt fra Miljøstyrelsen - Christina Lea Hoff Johansen, Sif Zimmermann

Nyt fra Miljøministeriet - Helle Ina Elmer

Klima i miljøvurdering - Sanne Vammen Larsen

Klima i Miljøvurdering - Hvad kan vi lære af LCA? - Bo. P. Wiedema

InfraLCA - miljøpåvirkning fra vejanlæg - Mads Lenschau

Miljøvurderingens rolle ift. målet om 70% CO2 reduktion - Nina Larsen Saarnak

Miljøvurdering af solceller fra en rådgivers perspektiv - til gavn eller besvær? - Anke Struve Olsson, Claus Goldberg

Solceller ved Jomfruens Egede - Camilla Stenholt Dencker

Erfaringer med store solcelleanlæg - Mio Schrøder

Juridisk benspænd i den grønne omstilling - Bjarke Laubek, Bettina Skovgaard Jensen

Vandrammedirektivet i praksis - Karen Søgaard Christiansen, Flemming Elbæk

Planer og programmer under radaren? - Lone Kørnøv 

Miljøvurdering - linket fra plan til projket - Sanne Vammen Larsen & Tobias Grindsted

Miljøvurdering af planer - de offentligt ejede selskabers planlægning - Ulf Kjellerup