Institut for Planlægning

Det Danske center for Miljøvurdering

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA)

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA)

DCEA er et tværfagligt forsknings- og policycenter indenfor konsekvensvurdering og miljømæssig governance. Vi er en del af Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, og tilbyder teoretisk pluralistiske og metodisk stringente input til forskning og praksis, og vi søger gennem uddannelse og eksterne aktiviteter at promovere en bæredygtig fremtid.

DCEA har et stærkt fokus på kritisk engagement med myndigheder, virksomheder og samfund indenfor politiske arenaer både regionale, nationale og internationalt, og et betydeligt grundlag for vores forskning er målet om at støtte en overgang til bæredygtighed i samfundsmæssig beslutningstagen og udfaldet af beslutningsprocesserne.

Særligt ved DCEA er den kritiske forståelse for de tekniske aspekter af metodologierne kombineret med en forståelse af, hvordan institutioner og forskellige typer af beslutningsprocesser støtter eller forhindrer integrationen af miljø- og konsekvensvurdering på en transparent måde. Dette er et underliggende grundlag for vores innovative arbejde med den metodologiske udvikling, institutionalisering af vurderingsmetodologier, konstruktionen af regelsættet og governance perspektivet.
 

Værdier

Hos DCEA er vores vision at skabe en bæredygtig fremtid gennem undervisning, forskning og engagement indenfor konsekvensvurderinger og governance. Vi søger at nå denne vision gennem værdier af

værdier hos det danske center for miljøvurdering