AAU logo

Institut for Planlægning

VVM efteruddannelsen

Efteruddannelsen i VVM hos DCEA

Efteruddannelsen i VVM hos DCEA

DCEA har siden 2016 udbudt en efteruddannelse i VVM. Uddannelsen udbydes en gang årligt og skifter mellem afholdelse i henholdsvis Aalborg og København. Her på siden kan du hele tiden finde de opdaterede informationer og relevante datoer for uddannelsen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens formål er at kvalificere deltagerne til at planlægge, lede og deltage engageret og kompetent i processer omkring miljøvurdering i privat såvel som offentligt regi.

Uddannelsen vil:

 • Give en juridisk og praktisk indføring i krav til indhold og udførelse af VVM samt sammenhængen til anden lovgivning.
 • Give et overblik over best practice indenfor de forskellige trin for VVM-arbejdet
 • Gøre deltageren i stand til kritisk at gennemføre en VVM, udarbejde en VVM redegørelse samt kvalitetssikre denne.
 • Give deltageren viden til at koordinere og udvælge relevante metoder til at konsultere borgere i VVM-processen
 • Øge viden om beslutningsprocesser med henblik på at øge effektiviteten af VVM
 • Viderebringe viden og indsigt i afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet samt EU-Domstolen, der i høj grad er med til at definere praksis
 • Inspirere til en mere proaktiv, reflekteret og kritisk VVM-praksis

undervisningsplan:

Undervisningen foregår almindeligvis fra kl. 9.00 til kl. 17.00. Modul 2 og 3 inkluderer dog aftenundervisning.

Uddannelsens indhold

Følg os på LinkedIn for nyheder og billeder

 

 

Pris

Prisen for deltagelse i efteruddannelsen er 12.500 kr. og inkluderer print af kompendium. Ud over deltagerbetalingen betales 1.600 kr. til forplejning. Derudover skal du påregne eventuelle udgifter til transport til hhv. Aalborg, og København samt ophold under modul 2 og 3.

 

Målgruppe og adgangskrav

Efteruddannelsen henvender sig til folk der arbejder professionelt med forskellige aspekter af VVM i offentlige og private virksomheder og i civilsamfundet.

Optagelse på uddannelsen forudsætter at følgende adgangskrav er opfyldt:

 • En relevant bachelor eller masteruddannelse
 • Minimum 2 års (og gerne 3 års) praktisk erfaring med erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse

En relevant uddannelse er f.eks. indenfor:

 • Ingeniørvidenskab eller teknisk videnskab
 • Naturvidenskab
 • Arkitektur og design
 • Samfundsvidenskab og planlægning
 • Teknologisk diplomuddannelse som f.eks. Humanøkologi

Undervisnings- og arbejdsform

Den centrale undervisergruppe på uddannelsen består af en bred vifte af undervisere  indenfor DCEA, Ulf Kjellerup, COWI samt Helle Ina Elmer, Miljøministeriet. Derudover vil den inddrage andre eksterne folk med praktiske og vigtige VVM erfaringer.

arbejdsbelastning

Vi har estimeret, at arbejdsindsatsen fordeler sig således:

Deltagelse på moduler: 40 timer

Forberedelse: 50 timer

Gruppebaseret arbejde: 20 timer

Løbende opgaver: 30 timer

Svarende til 5 ECTS